16.8.12

Fabric chaos & Nessie hunting

Still waiting for the precious August baby to arrive... So instead of working on that I got a little distracted.  Easily done when lots of parcels with beautiful fabrics arrived through the post.  One of the parcels had little bags with lavender in to keep the fabric fresh, genius and what a lovely touch!  Behold the chaos on my kitchen table a couple of hours later.  Right now I can't say much more about this project... The what, who and why will have to wait a little bit,... it's a surprise!  I'm really looking forward to sewing this together though.  Maybe not today, my head is spinning from the calculating, changing my mind and recalculating, double-checking.  And can you spy what I spy in the top left hand corner?  Oh yes :).

De augustus baby laat nog even op zich wachten... Vandaag kwam er welkome afleiding.  Niet zo moeilijk als er plots enkele pakjes met nieuwe stofjes in de post toekomen.  Één van die pakjes had ook lavendelzakjes tussen de stof zitten, alles lekker fris - geniaal ideetje! Een paar uur later en het is complete chaos op mijn keukentafel.  Voorlopig kan ik niet veel zeggen over dit projectje...  De 'wat, wie en waarom' zal even moeten wachten,... 't is een verrassing!  Ik kan niet wachten om dit in elkaar te zetten.  Misschien toch niet vandaag meer, mijn hoofd draait nog van het uitrekenen, meten, iets veranderen en dan opnieuw alles uitrekenen.  Maar kunt u zien wat ik zie, in de linkerbovenhoek?  Jaja :).


The other news is that there's a seven hour road-trip coming up.  I'm so looking forward to our holiday in Scotland.  I love living in the UK, this place is so beautiful and varied.  Quiet beaches, rich forests, lazy fields, gentle hills and mountains with snow triumphantly glistening against stark blue skies.  I can't wait to see what treats we're in for!

Het andere nieuws is dat er een zeven uur lange road-trip op komst is.  Ik kijk enorm uit naar onze vakantie in Schotland.   Ik woon graag in de UK, 't is hier prachtig, vaak adembenemend mooi.  Stille stranden, donkere wouden, luie velden, zachte heuvels en bergen waar sneeuw triomfantelijk glimt tegen een diepblauwe hemel.  Wat voor moois zal Schotland brengen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hi!
I love reading your thoughts, ponderings and musings! So do leave me a little note :). Thank you, S.